South Wellington Intermediate Open Day for all Y6 childrenRecent Posts

See All

Fakafeiloaki, Talofa lava, Malo e lelei, Fakatalofa atu, Fakaalofa lahi atu, Ni sa bula, Kia Orana, Fakatalofa atu, Halo, and warm Pacific greetings! For some time Island Bay School has been dedicated